https://www.riigiteataja.ee/akt/110092020003

§ 1.  2021/2022. õppeaasta koolivaheajad
   2021/2022. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
   1) I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
   2) II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
   3) III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;
   4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
   5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.