Riigi Teataja https://www.riigiteataja.ee/akt/103072020026
Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
  2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021. a;
  3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a;
  4) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;
  5) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
  7) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
  8) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
  9) valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
  (1) 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.
  (2) 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.